Elméleti oktatás

Fontos a megfelelő képzettség, hisz a döntést 30 másodperc alatt kell meghozni.

Az elméleti rész az alábbi részekből tevődnek össze:

1. repülőterek bemutatása;
2. légijárművek bemutatása;
3. mentő és tűzoltó személyzet biztonsága;
4. kényszerhelyzeti kommunikációs rendszerek a repülőtéren, beleértve légijármű-tüzekkel kapcsolatos riasztások;
5. a tűzoltóberendezések használata;
6. tűzoltó anyagok típusainak alkalmazása;
7. segítségnyújtás a kényszerhelyzeti légijármű-ürítésben;
8. tűzoltási műveletek;
9. szerkezet mentő és tűzoltó berendezések alkalmazása és használata légijármű-mentéshez és tűzoltáshoz;
10. veszélyes áruk kezelése;
11. egyes repülőtéri szolgálatok feladatainak bemutatása a repülőtéri kényszerhelyzeti terv alapján;
12. csökkent látási viszonyok között követendő eljárások;
13. emberi teljesítőképesség, csapatkoordináció;
14. védőruházat és légzésvédelem;
15. kompozit anyagok ismerete;
16. légijármű rendszerek felismerése kényszerhelyzeti műveletek alatt.